Tổng quan

Tiếp nối thành công của hội nghị VISTACON 2010, hội nghị quốc tế về kiểm thử phần mềm tự động tại Việt Nam năm nay sẽ diễn ra với nhiều chương trình mới và hấp dẫn hơn. Với hơn 200 chuyên gia và kỹ sư từ Hoa Kỳ, Việt Nam và các nước Châu Á Thái Bình Dương là những người yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực kiểm thử phần mềm đến tham dự. Hội nghị sẽ là dịp để chia sẻ, học hỏi và cập nhật những phương pháp mới nhất của ngành kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động.

Địa điểm và thành phần tham dự

Những điểm mới

Chương trình hội nghị

Tin tức
Keynote Speakers

Ông Harry Robinson

Kĩ Sư Thiết Kế Phần Mềm Kiểm Thử, tập đoàn Microsoft

Scott Barber

Giám đốc Kỹ thuật, PerfTestPlus Inc.


Diễn giả

Ông Dominic Tran

Quản Lý Kỹ Thuật Cấp Cao, Halliburton

Ông Hans Buwalda

Tổng Giám đốc Kỹ thuật, LogiGear US

Ông Harry Robinson

Kĩ Sư Thiết Kế Phần Mềm Kiểm Thử, tập đoàn Microsoft

Ông Hùng Q. Nguyễn

Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành, LogiGear US

Bà Jane Fraser

Giám đốc đảm bảo chất lượng sản phẩm của Pogo, Electronic Arts Inc.

Ông Michael Hackett

Phó tổng giám đốc cấp cao, đào tạo và tư vấn, LogiGear US

Ông Scott Barber

Giám đốc Kỹ thuật, PerfTestPlus Inc.

Ông Stephen Copp

Chuyên gia cấp cao về đảm bảo chất lượng, Electronic Arts Inc.

Ông Vũ Nguyễn

Giám đốc kỹ thuật, KMS-Technology

Phát biểu của người tham dự
Diễn giả
Người tham dự